Podmínky pro individuální vzdělávání

 

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků, kteří jsou vzděláváni podle individuálního plánu v rámci inkluze, začala na naší škole od 1. 3. 2017 působit speciální pedagožka paní Mgr. Tereza Tomková, DiS, která pro tyto žáky zajišťuje výuku předmětu speciální pedagogické péče. Tento předmět navštěvuje celkem 8 žáků, kteří jsou v péči poradenského zařízení, které jim tuto formu péče diagnostikovalo. Není vyloučeno, že se speciálně pedagogické poradenství paní magistry bude rozšiřovat podle zájmu rodičů žáků ZŠ, ale i MŠ.

 

V tomto školním roce jsou žáci rozděleni na matematiku, český jazyk, anglický jazyk do 2 tříd, abychom měli větší prostor věnovat se žákům s poruchami učení a naopak žákům nadaným.

 

Dokumentace školy

provozní řád_ZŠ 2017-18.doc (61,5 kB)

Školní řád 2017-18.doc (120 kB)

Vnitřní řád školní družiny 2017-2018.docx (18,5 kB)

výroční zpráva 2016-2017.docx (5578702)

ŠVP,,Tvořivá škola,,2017-2018.pdf (2 MB)

rozpočet obec 2018.xlsx (10,7 kB)

rozpočet obec výhled 2019.xlsx (10,7 kB)

rozpočet obec výhled 2020.xlsx (10,7 kB)
 

Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019

č j.:ZŠ a MŠ 56/2018

Datum: 17. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Křečkov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Křečkov od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: Z1, Z2

 

přerušené řízení: Z4

 

0důvodnění:

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy všechny potřebné dokumenty, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Křečkov ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

U dítěte s tímto registračním číslem: Z3

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy: Mgr. Iva Šafránková, 17. 4. 2018

Datum zveřejnění rozhodnutí 17. 4. 2018

 

 


 

 

 Informace pro rodiče

 

Organizace školního roku 2017-18.pdf (502970)

Třídní schůzky a ředitelská volna 2017-2018.docx (12176)

Přestávky a začátky vyučovacích hodin 2017-2018.doc (23552)

Seznam pomůcek na školní rok 2017-2018.doc (28672) 

 

 

 Kontakt

Základní škola a mateřská škola Křečkov

Křečkov 68, 290 01 Poděbrady IČ 71001182

Telefonní čísla:
ZŠ: 773 630 091
MŠ: 773 630 496Kalendář akcí - MŠ Křečíci

Dřevíčková dílnička

10.01.2018 06:21
Dne 24. 1. 2018 v rámci dřevíčkové dílničky si děti vyzkouší pracovat s různým nářadím a přinesou domů výrobek. Prosíme, přinést 120,- Kč

—————

Pozvánka

06.12.2017 05:50
  P O Z V Á N K A   NA   ROJENÍ ČERTÍKŮ     Zveme všechny maminky a tatínky do mateřské školy   ve středu 20.12. 2017 od 15,30 h.   posedět,   ochutnat,   shlédnout,   a něco vánočního vyrobit     Vstupné: mistička nejlepšího...

—————

DIVADLO NYMBURK

01.11.2017 06:57
Dne 15.11. 2017 - hudební pohádka - prosím, přinést 70,- Kč / 50,- Kč představení, 20,- Kč doprava / - sraz v 7.00 hod.

—————

Tvoření krmítka

10.10.2017 18:51
V pondělí 16.10. k nám přijede p. Vaněk ze zvířecí záchranné stanice Huslík a bude tvořit s dětmi krmítko pro ptáčky. Prosíme přinést 40 Kč.

—————

Vánoční fotografování dětí

10.10.2017 18:50
Ve čtvrtek 12.10. k nám opět přijede fotograf. Dejte dětem s sebou do MŠ slavnostní oblečení.

—————

Divadlo

12.09.2017 08:42
V pátek 15.9. k nám zavítá Kašpárkovo divadélko s pohádkou "O zlaté rybce". Prosíme přinést 52 Kč.

—————

Zahájení školního roku 2017/8

01.09.2017 06:53
V pondělí 4. 9. zahajujeme nový školní rok 2017/2018 a těšíme se na nové kamarády.

—————


Kalendář akcí - ZŠ Křečci

PROGRAM DUBEN 2018

17.04.2018 12:37
13.4. 2018 - proběhlo promítání ,, Brazílie ,, 17.4. 2018 - proběhla návštěva paraolympioniků / pan Zdeněk Šafránek a pan Jiří Raul / 19.4. 2018 - návštěva školního statku / program v rámci DEN ZEMĚ / - podrobné informace obdrží rodiče e-mailem 25.4. 2018 - proběhne tvoření - keramika / informace...

—————

Dřevíčková dílnička

10.01.2018 06:14
Dne 24.1. 2018 v rámci dřevíčkové dílničky si žáci vyzkouší pracovat s různým nářadím, přinesou domů výrobek. Prosíme, přinést 120,- Kč.  

—————

Plavecký výcvik

10.01.2018 06:13
Podrobné informace k plaveckému výcviku obdrží rodiče e-mailem.

—————

DIVADLO Nymburk

01.11.2017 06:26
Dne 15.11. 2017 - hudební pohádka / divadlo Nymburk / - účastní se 1. a 2. ročník - prosím, donést 70,- Kč / 50,- Kč vystoupení, 20,- Kč doprava / - nutné být ve škole v 7.00 hod. - batůžek / svačina, pití / - školní batoh - NE!

—————

FOTOGRAFOVÁNÍ

11.10.2017 07:10
Dne 12.10. 2017 proběhne fotografování žáků 1. třídy do Nymburského deníku.

—————

SPANÍ V ŠD

11.10.2017 07:07
Dne 25.10. 2017 spíme s Podzimníčkem v družině. Bližší informace žáci obdrží osobně.

—————

KRMÍTKO

11.10.2017 07:06
V pondělí 16.10. k nám přijede p. Vaněk ze zvířecí záchranné stanice Huslík a bude tvořit s dětmi krmítko pro ptáčky. Prosíme přinést 40 Kč.

—————

Zahájení školního roku 2017/2018

01.09.2017 10:24
V pondělí 4. 9. 2017 zahájíme nový školní rok 2017/2018 v 8.00 hod.Těšíme se na vás.

—————