Provoz v MŠ

.  Provoz mateřské školy je od 6.45 hod. do 16.00 hod.

. Děti obvykle přichází do mateřské školy do 8.00hod., jinak po dohodě s učitelkami, podle aktuální potřeby rodičů. K zajištění bezpečnosti je budova uzamykána. Zvoňte na MŠ.

. Rodiče omlouvají dítě na tentýž den nejpozději do 7.00hod., a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny, kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

. Rodiče předávají dítě zdravé. Při předání dítěte učitelce sdělí zprávu o případných problémech, které mělo předešlý den, či noc.

. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

. Trvalý kašel,průjem,zvracení - to jsou příznaky nemoci,i když dítě nemá teplotu. Dítě samotné se necítí dobře,běžný režim je pro   něj zátěží a přenáší onemocnění na druhé děti v kolektivu.