ŠVP

                                   ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

                                                       Motto:

                    MALÍ,VELCÍ,VŠICHNI SPOLU,MÁME RÁDI NAŠÍ ŠKOLU.

                    JSME HODNĚ HRAVÍ,ZVĚDAVÍ A NEZNÁME NIKDY NUDU.

                                                                             

                                                   Filozofie školy:

          Přirozeným a nenásilným způsobem dětem pomáhat objevovat svět.

 

Základní snahou našeho školního vzdělávacího programu je umožnit každému dítěti rozvoj podle jeho individuálních potřeb,schopností a možností.

Cílem programu je zdravý rozvoj tělesné i duševní stránky dětí,prohlubování sociálních vztahů v úzké součinnosti s rodinou.

    Využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí. Jsou založeny na potřebě dítěte poznávat nové zkušenosti,dovednosti,podněcující radost z učení. Snažíme se vytvářet dětem prostředí,kde mají pocit bezpečí a jistoty. Společně si s dětmi povídáme,malujeme,zpíváme,cvičíme,posloucháme a dramatizujeme,prožíváme, smějeme se a radujeme. Připravujeme děti na budoucí roli školáka.