O nás

 

  

 

 

 Na základě zřizovací listiny je mateřská škola součástí základní školy od 1.7.2004.

Do konce června 2011 sídlila jako odloučené pracoviště v domku se zahradou. Od 1.9.2011 se MŠ nachází v budově základní školy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Uvnitř budovy je společná chodba, schodiště. Vchod do mateřské školy je označen. Vchází se do šatny dětí a do třídy. Zde se nacházejí stolečky pro tvořivé aktivity, stravování , individuální práci s dětmi, plocha s kobercem pro různé činnosti a hry dětí, pohybové hry a práce ve skupině. Jsou zde i hrací koutky, jako pro hru na domácnost, obchod, na lékaře. V odpoledních hodinách se ve třídě na ploše s kobercem rozkládají molitany k odpolednímu odpočinku. Děti při pobytu nejsou omezovány, jsou  vzdělávány podle ŠVP v souladu s RVP. Jsou vedeny k samostatnosti, pomoci druhému, úctě k dospělým, k dodržování pitného režimu ,též po celý den nabízíme ovoce a zeleninu. Oslavujeme narozeniny, svátek dětí s přáním od ostatních, zpěvem oblíbených písniček oslavence a společným tancem. Spolupracujeme s rodiči dětí, se žáky základní školy. Společně tvoříme, prožíváme sváteční dny, kulrurní akce a jiné. Dobrá spolupráce je s Obecním úřadem, knihovnou.