Školní jídelna

                                                                                         

 

Provozní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Křečkov.doc (76288)

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců ZŠ a MŠ. Mimo tuto hlavní činnost provozuje ŠJ doplňkovou činnost, která slouží k zajištění stravování cizích strávníků.

Jídelníček je sestavován podle dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle par.4 odst. 9 Vyh.lášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku a hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno ve škole v době výdeje stravy. Také má nárok na oběd v první den nemoci, a to odběrem do jídlonosiče.

Žák ZŠ se stravuje na základě přihlášky.

Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

Výdej stravy:  přesnídávka MŠ : 8,45 h.

                       oběd cizí strávníci: 11,00 až 11,15 h.

                       oběd žáci ZŠ: 11,25 až 11,50 h.

                       oběd děti MŠ: 11,45 až 12,15h.

                       odpolední svačina MŠ: 14,15 h.

Stravovací dobu dětí v MŠ je nutno dodržet z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

 

 

 

Stravné

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění. Dne 1. 1.2012 vstoupila v platnost novela této vyhlášky, která mimo jiné mění výši finančních normativů : 

Od 4.9. 2017 platí nová cenová kalkulace:

  • Mateřská škola (3-6 let):                           

Přesnídávka       7,-

Oběd                22,-

Svačina              6,-

+ pitný režim        

Celodenní stravování: 35,-

Polodenní stravování: 29,-

  • Mateřská škola (7 let):

Přesnídávka        8,-

Oběd                  23,-

Svačina               6,-

+ pitný režim          

Celodenní stravování: 37,-

Polodenní stravování: 31,-

 

  • Základní škola (strávníci 7-10 let):

Oběd                23,-

+ pitný režim         

Celkem: 23,-

 

  • Základní škola (strávníci 11 let):

Oběd                24,-

+ pitný režim         

Celkem: 24,-

  • Zaměstnanci:

Oběd                40,-

  • Cizí strávníci:

Oběd                60,-

/40,- oběd + 20,- režie/                

 

 

--------------------------------------------------------------------

Způsob úhrady stravného

Stravné se platí zálohově převodem na účet č.: 27-5144180277/0100 vždy v měsíčním předstihu. (Cizí strávníci platí stravné hotově dle dispozic vedoucí školní jídelny.)

Výše zálohy: MŠ 600,-

                      ZŠ 400,-

Vyúčtování stravného: k 31. 12. a k 30. 6.

 Nemá-li zákonný zástupce strávníka zaveden peněžní účet, lze zálohovou platbu zaplatit výjimečně i v hotovosti.

Pokud dojde k  neuhrazení stravného do konce měsíce, nemá dítě na následující měsíc obědy zaplacené a tudíž nemá nárok na oběd od 1. dne nového měsíce. Nechtějí-li rodiče, aby jejich dítě bylo vyřazeno ze stravování, musí neprodleně zaplatit zálohu.

----------------------------------------------------------------------

 

Odhlašování obědů

Odhlašování ze stravování.doc (22528)

 

 

 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola Křečkov

Křečkov 68, 290 01 Poděbrady IČ 71001182

Telefonní čísla:
ZŠ: 773 630 091
MŠ: 773 630 496Kalendář akcí - MŠ Křečíci

Dřevíčková dílnička

10.01.2018 06:21
Dne 24. 1. 2018 v rámci dřevíčkové dílničky si děti vyzkouší pracovat s různým nářadím a přinesou domů výrobek. Prosíme, přinést 120,- Kč

—————

Pozvánka

06.12.2017 05:50
  P O Z V Á N K A   NA   ROJENÍ ČERTÍKŮ     Zveme všechny maminky a tatínky do mateřské školy   ve středu 20.12. 2017 od 15,30 h.   posedět,   ochutnat,   shlédnout,   a něco vánočního vyrobit     Vstupné: mistička nejlepšího...

—————

DIVADLO NYMBURK

01.11.2017 06:57
Dne 15.11. 2017 - hudební pohádka - prosím, přinést 70,- Kč / 50,- Kč představení, 20,- Kč doprava / - sraz v 7.00 hod.

—————

Tvoření krmítka

10.10.2017 18:51
V pondělí 16.10. k nám přijede p. Vaněk ze zvířecí záchranné stanice Huslík a bude tvořit s dětmi krmítko pro ptáčky. Prosíme přinést 40 Kč.

—————

Vánoční fotografování dětí

10.10.2017 18:50
Ve čtvrtek 12.10. k nám opět přijede fotograf. Dejte dětem s sebou do MŠ slavnostní oblečení.

—————

Divadlo

12.09.2017 08:42
V pátek 15.9. k nám zavítá Kašpárkovo divadélko s pohádkou "O zlaté rybce". Prosíme přinést 52 Kč.

—————

Zahájení školního roku 2017/8

01.09.2017 06:53
V pondělí 4. 9. zahajujeme nový školní rok 2017/2018 a těšíme se na nové kamarády.

—————


Kalendář akcí - ZŠ Křečci

PROGRAM DUBEN 2018

17.04.2018 12:37
13.4. 2018 - proběhlo promítání ,, Brazílie ,, 17.4. 2018 - proběhla návštěva paraolympioniků / pan Zdeněk Šafránek a pan Jiří Raul / 19.4. 2018 - návštěva školního statku / program v rámci DEN ZEMĚ / - podrobné informace obdrží rodiče e-mailem 25.4. 2018 - proběhne tvoření - keramika / informace...

—————

Dřevíčková dílnička

10.01.2018 06:14
Dne 24.1. 2018 v rámci dřevíčkové dílničky si žáci vyzkouší pracovat s různým nářadím, přinesou domů výrobek. Prosíme, přinést 120,- Kč.  

—————

Plavecký výcvik

10.01.2018 06:13
Podrobné informace k plaveckému výcviku obdrží rodiče e-mailem.

—————

DIVADLO Nymburk

01.11.2017 06:26
Dne 15.11. 2017 - hudební pohádka / divadlo Nymburk / - účastní se 1. a 2. ročník - prosím, donést 70,- Kč / 50,- Kč vystoupení, 20,- Kč doprava / - nutné být ve škole v 7.00 hod. - batůžek / svačina, pití / - školní batoh - NE!

—————

FOTOGRAFOVÁNÍ

11.10.2017 07:10
Dne 12.10. 2017 proběhne fotografování žáků 1. třídy do Nymburského deníku.

—————

SPANÍ V ŠD

11.10.2017 07:07
Dne 25.10. 2017 spíme s Podzimníčkem v družině. Bližší informace žáci obdrží osobně.

—————

KRMÍTKO

11.10.2017 07:06
V pondělí 16.10. k nám přijede p. Vaněk ze zvířecí záchranné stanice Huslík a bude tvořit s dětmi krmítko pro ptáčky. Prosíme přinést 40 Kč.

—————

Zahájení školního roku 2017/2018

01.09.2017 10:24
V pondělí 4. 9. 2017 zahájíme nový školní rok 2017/2018 v 8.00 hod.Těšíme se na vás.

—————