Přijímání dětí

 Zápis dětí do mateřské školy

 
Žádost o přijetí dítěte a Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si rodiče osobně vyzvednou v MŠ nebo stáhnou a vyplněnou odevzdají. Prosíme o důsledné vyplnění obou dokumentů a podpisy obou rodičů na dokumentech. Bez podpisů obou rodičů nemůže být dítě přijato!
Po ukončení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání bude seznam přijatých dětí vyvěšen na vstupních dveřích budovy školy ZŠ a MŠ a  
na webových stránkách ZŠ a MŠ Křečkov. 
Na seznamu budou pouze registrační čísla přihlášek dětí, nikoliv jména. Tuto povinnost ukládá k 1. lednu 2012 novela školského 
zákona č. 561/2004 Sb.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem.
Do naší mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.
 

KRITÉRIA:  děti v posledním roce před zahájením školní docházky

                   děti s trvalým pobytem v obci

                   děti  starší 4 let

                   děti starší 3 let

                                   

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, jako správní orgán ,rozhodla v souladu se zákonem č.561/2004Sb.
na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Křečkově
takto:
 
Výsledek zápisu ze dne 10.5.2018 pro školní rok 2018/2019
 
registrační číslo přihlášky:   2018
                                            1518
                                            3618
                                            1118
                                            2118
                                            3518
                                            1218
                                            9518
                          
                          
                          
 
přihláška_a_žádost_MŠ.pdf (1272495)