Informace pro rodiče 

                        

  Co dítě do MŠ potřebuje

 

-  pohodlné kalhoty,nejlépe tepláky do třídy

-  tepláky na pobyt venku

-  bačkory

-  pyžamo

-  tričko a krátké kalhoty na cvičení

-  pro mladší děti náhradní oblečení

-  plastový kelímek na pití 

 

 

   ABY MĚLO DÍTĚ VSTUP DO MŠ SNAZŠÍ, JE ŽÁDOUCÍ, ABY:

-  nebylo pohybově závislé na kočárku

-  umělo držet lžíci a jíst lžicí,pít z hrnečku,sklenice

-  nepoužívalo dudlík

-  používalo wc,nenosilo pleny,umývalo se

-  snažilo se oblékat a zouvat si boty

-  rodiče dbali,aby dítě mělo pořádek ve své přihrádce

-  rodiče pomáhali MŠ při vytváření základních společenských návyků

   u dítěte,vedli k úctě k dospělým

 

 

                REŽIM DNE:

 

6,45    -   8,00      příchod dětí 

6,45    -   8,20      činnosti dle výběru dětí  

                           individuální , skupinové

                           komunikativní kruh

8,20    -  8,45        ranní cvičení         

8,45    -  9,05        dopolední svačina

9,05    -  9,45        řízené činnosti k danému tématu

9,45    -  11,45       pobyt venku

11,45  -  12,15       oběd

12,15  -  12,30       hygiena

     12,30               odchod dětí po obědě 

12,30   -   14,00     příprava na odpolední odpočinek

                            pohádka 

                            odpočinek dle potřeb dítěte

14,00   -   14,30     vstávání

                            odpolední svačina

14,30   -   16,00     hry, zájmové činnosti, 

                            individuální činnosti

 15,00  -   16,00     odchod dětí

 

Desatero.pdf (87,2 kB)                              


Školni řád mateřske školy 2017.doc (174,5 kB)