Pracovní sešity na školní rok 2019/20

 
1. třída      4. třída  
AJ-PS HAPPY HOUSE 265,-   PS- ČJ 1. a 2. díl 100,-
      M- 1. +2.+3. díl 150,-
      PS-VL 1. a 2. díl 98,-
2. třída     PS- Př 54,-
PS- ČJ 1. a 2. díl 100,-   Aj-PS CHIT CHAT 249,-
M- 1. +2.+3. díl 150,-   Celkem 651,-
PS-Prv  54,-      
Aj-PS HAPPY STREET 275,-      
Celkem 579,-      
      5. třída  
      PS- ČJ 1. a 2. díl 100,-
      M- 1. +2.+3. díl 150,-
3. třída     PS-VL 1. a 2. díl 98,-
PS- ČJ 1. a 2. díl 100,-   PS- Př 57,-
M- 1. +2.+3. díl 150,-   Aj-PS PROJECT 296,-
PS-Prv  54,-   Celkem 701,-
Aj-PS CHIT CHAT 249,-      
Celkem 553,-      
         
Vybíráme hotově do 31. 5. 2019        
Děkujeme.        

Zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020

 

č j.:ZŠ a MŠ 39/2019

Datum: 17. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Křečkov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Křečkov od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly: Z1/19, Z2/19, Z4/19, Z5/19

 

Info pro rodiče

Přihláška na ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Seznam pomůcek na školní rok 2018/2019 (1).doc (29 kB)

 


Třídní schůzky

Čtvrtek      06. 09. 2018                v 18,00 hod.

Středa        21. 11. 2018                v 18,00 hod.

Středa       17. 04. 2019                v 18,00 hod.

Ředitelská volna

21. 12. 2018 - pátek

9. a 10. 5. 2019 - čtvrtek, pátek

 

Tyto předpokládané termíny ředitelského volna mohou být změněny, dle potřeb školy.