Zpívání u vánočního stromu

28.11.2018 16:58

V neděli 2.12. se sejdeme v 17.h. na návsi a rozsvítíme vánoční strom. Děti zazpívají zimní písně a vánoční koledy. Součástí bude již tradiční vánoční jarmark výrobků dětí ZŠ a MŠ. Děti sraz v 16,30 h. před budovou školy.