Zápis do ZŠ Křečkov pro školní rok 2016/2017

04.01.2016 11:06

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás a Vaše dítě pozvat k zápisu do 1. třídy, který se koná

v pondělí 18. ledna 2016 od 15,00 do 16,30 hodin.

V případě, že Vám tento termín z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, domluvíme se telefonicky

(č. telefonu 773 630 091, nebo 776118872) na jiném možném termínu.

S sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Těším se na setkání s Vámi.

Mgr. Iva Šafránková, ředitelka

V Křečkově 4. ledna 2016