Výsledky zápisu do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016, konaného 15. 1. 2015

02.02.2015 14:39


 

Přijatí žáci:  

 

identifikační číslo:

 

Z1/15

 

Z4/15

 

Z5/15

 

Z6/15

 

Z7/15

 

Žádost o odklad:

 

identifikační číslo:

 

Z2/15

 

Z3/15

 

 

 

 

V Křečkově dne 2. 2. 2015  

 

Mgr. Iva Šafránková

ředitelka školy